Klassisk musikk i moderne populærmusikk

Den klassiske musikken har hatt stor påvirkning på mange sjangere. Også dagens popmusikk er inspirert av klassisk musikk. Mange av artistene har musikkutdannelse, og dermed har de også lært om klassisk musikk, og kan bruke gamle knep derfra når de skal komponere sanger.

Det er også mange likheter innen måten musikken arrangeres på. I tillegg er det mange moderne musikere som benytter seg av klassiske instrumenter. Noen bruker til og med et symfoniorkester når de skal spille inn sangene sine.

Påvirkningen fra klassisk musikk er ikke begrenset til bare én moderne sjanger. Elementer fra klassisk musikk dukker opp både i popmusikk, rock, hip-hop og heavy metal. Black Metal bandet Dimmu Borgir har spilt sammen med symfoniorkester både i studio og live.

Flere moderne sanger blander inn klassiske verker i melodien, eller de bruker melodien fra klassiske verker og sampler den. Av og til kopierer de til og med melodiene, og endrer bare rytmen og stilarten litt.

Man kan ikke forstå dagens musikk uten å forstå musikkens opphav. Noen tror at de klassiske komponistene var trøtte og kjedelige typer, men mange av dem var faktisk rebeller som gjorde ting som var helt uhørt på den tiden. Ofte var alt opplest og vedtatt. Det var faste regler for hvordan en symfoni eller en opera skulle bygges opp. Men slett ikke alle komponister holdt seg til dette, og gjennom å gjøre vågale grep, utviklet de musikken. De gamle komponistene var datidens popmusikere, og datidens nyskapere. Mozart var en av disse rebellene.